Svetovanje v farmaciji
 • Zagon poslovanja v farmaciji
 • Za zdravje združeni strokovnjaki
 • Razvoj poslovanja v farmaciji
 • Podpora v farmacevtskem marketingu
 • Svetovanje in analiza portfelja
 • Organizacija poslovnih potovanj
 • Organizacija dogodkov
 • Vodenje ključnih kupcev
 • Vstop na farmacevtski trg
 • Slovenski farmacevtski trg
 • Svetovanje marketinških in prodajnih strategij
 • Za zdravje združeni strokovnjaki
Podpora v marketingu
Marketing produkta dandanes zahteva poleg inovativnosti in fleksibilnosti tudi maksimalno učinkovito koriščenje razpoložljivih sredstev. Za vas izvedemo vse dogovorjene marketinške aktivnosti za določen produkt za največji učinek. Seveda ob upoštevanju ustrezne lokalne zakonodaje.

Lahko se posvetimo vašemu produktu in izoblikujemo promocijske strategije s pomočjo diferenciacije in pozicioniranja v določenem terapevtskem segmentu ob upoštevanju konkurenčnega okolja. Pripravimo vam predstavitev tako za vaše stranke kot za strokovni tim sodelavcev. Pripravimo vam listo ključnih strank s prioritetami.

Morda potrebujete le del aktivnosti, nadomeščanje odsotnega delavca ali prebroditi povečan obseg dela.
Vključimo se hitro in učinkovito na podlagi poznavanja okolja in večine terapevtskih segmentov ob upoštevanju vaših smernic.


Marketinške aktivnosti, ki vam jih ponuja Pharmaprof  

 • Pridobitev reimbursementa in prijavljanje cen
 • Organizacija distribucijske mreže in spremljanje prisotnosti produkta na trgu
 • Promocijske aktivnosti vključno:
  • Pozicioniranje in diferenciacija zdravila
  • Lansiranje zdravila
  • Vodenje in obveščanje ključnih strank
  • Predstavitve vašega produkta na strokovnih sestankih
  • Priprava strokovnih promocijskih in drugih gradiv
  • Usposabljanje tima za promocijo produkta
  • PR aktivnosti; sodelovanje z izbrano agencijo
 • Licenciranje zdravil
 
(c)2011 Pharmaprof - Vse pravice pridržane
Sodelovanje strokovnjakov za zdravje